Tablica upamiętniająca bitwę o Monte Cassino [Kielce]

Z inicjatywy i funduszy inż. Władysława Baszy, wychowanka Liceum Ogólnokształcącego Śniadeckich, członka Organizacji Podziemnej „Służba Zwycięstwu Polski”, więźnia obozów Sybiru, oficera Polskiego Korpusu i uczestnika bitwy pod Monte Cassino, przy wejściu do kościoła parafialnego pw. Św. Franciszka z Asyżu, przy ulicy Warszawskiej w Kielcach, wmurowana została tablica pamiątkowa poświęcona tej niezwykle krwawej i zaciętej bitwie na ziemi włoskiej, w rejonie klasztoru, w 1944 roku. To właśnie żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa zatknęli biało-czerwoną flagę na ruinach klasztoru Monte Cassino, odnosząc spektakularne zwycięstwo.