Tablica upamiętniająca tajne nauczanie w czasie okupacji w Kielcach

 Tablica upamiętniająca odwagę profesorów i studentów tajnego nauczania w czasie okupacji wmurowana została na ścianie budynku przy ulicy Wesołej, na wprost ul. Czerwonego Krzyża. Wspomniana jest szczególnie praca polskich uczonych, architektów Tadeusza Konopińskiego i architekta Bohdana Pniewskiego, prowadzących tajne zajęcia na tajnym wydziale architektury Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Inicjatorem i fundatorem tablicy jest regionalny oddział Stowarzyszenia  Architektów Polskich. Tablicę wmurowano w 2005 roku.