Tablica upamiętniająca pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w Kielcach

Na budynku Urzędu Miasta w Kielcach, od strony Rynku, umieszczona została tablica upamiętniająca pobyt Jana Pawła II w Kielcach. Powstała w 1992 roku, a ufundowała ją Rada Miasta Kielce. Papież przebywał tylko jeden dzień (3 czerwca 1991), ale był on wyjątkowo obfitujący w wydarzenia (m. in celebracja mszy dla zakonników na placu za Katedrą i dla ogółu wiernych na lotnisku w Masłowie, zamknięcie synodu diecezjalnego).

Tablicę wykonano z metali kolorowych, umieszczając na niej herb papieski i kielecki, a także napis:

Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II
w podzięce za pielgrzymią wizytę złożoną w naszym mieście
w dniu 3 czerwca 1991