Tablica upamiętniająca zakonnice prześladowane w PRL [Kielce]

Na budynku Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, w 2011 roku  wmurowano pamiątkową tablicę, poświęconą siostrom  represjonowanym w PRL.   Na tablicy umieszczono  napis: „Pamięci sióstr nazaretanek zaangażowanych w życie szkoły i Kościoła kieleckiego – Beatrix Kirkor, Izabeli Machowskiej i Benigny Westwalewicz – więzionych przez władze komunistyczne w latach 1952-1956 wraz z pasterzem diecezji kieleckiej ks. biskupem Czesławem Kaczmarkiem – siostry nazaretanki i społeczność Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej”.

Warto wiedzieć, że Bp Czesław Kaczmarek (1895-1963) był sadzony w pokazowym procesie (1953) i skazany 12 lat więzienia oraz 5-letnią utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, w 1990 roku został zrehabilitowany.

Siostry Beatrix Kirkor, Izabela Machowska i Benigna Westwalewicz były aresztowane, torturowane i więzione w Kielcach i Warszawie, skazano je na kary więzienia, jedynie s. Kirkor nie została osądzona.