Brak grafiki
Twórcy i ich biogramy

Kochanowski Jan

Jan  Kochanowski (1530-1584) Polski poeta renesansu, najznamienitszy autor staropolski, najwybitniejszy poeta ówczesnej Słowiańszczyzny, syn sędziego sandomierskiego, sekretarz królewskiej kancelarii Zygmunta Augusta, urodził się w Sycynie, zmarł w Lublinie. W rozumieniu renesansowym był gruntownie (wszechstronnie) wykształconym […]