Taić [wyrazy przeciwstawne]

 • Taić, utrzymywać w tajemnicy, nie ujawniać, ukrywać, zatajać.
 • Przeciwstawne:
  • wyjawiać,
  • ujawniać,
  • głosić,
  • uzewnętrzniać,
  • wyznawać,
  • okazywać.