Tajemnice człowieka w literaturze drugiej połowy XIX wieku

  • Literatura europejska drugiej połowy XIX wieku sięgnęła do najbardziej mrocznych i tajemniczych zakamarków ludzkiej duszy.
  • Człowieka zaczęto traktować jako istotę biologiczną, wolną od nakazów moralnych.
  • Uważano bowiem, że zasady etyczne są wytworem kultury i nie mogą być bezwzględnie narzucone.
  • W takiej sytuacji nawet największe niegodziwości można usprawiedliwić, jeśli znajdzie się racjonalne uzasadnienie.
  • Tego typu postawa wobec zasad moralnych sprzyjała ujawnianiu ciemnej strony natury ludzkiej, tego co w niej złe i ciemne.