Tajemny [wyrazy przeciwstawne]

  • Tajemny, utrzymywany w tajemnicy, potajemy, tajny, ukryty.
  • Przeciwstawne:
    • jawny,
    • widoczny,
    • nieskrywany.