Tajny [wyrazy przeciwstawne]

 • Tajny, utrzymywany w tajemnicy, działający w tajemnicy, niepodany do publicznej wiadomo9ści, poufny, niejawny.
 • Przeciwstawne:
  • nieskrywany,
  • jawny,
  • publiczny,
  • ogólnodostępny,
  • znany.