Taka miara

Łokietek został ukoronowany w r. 1320. Łokietek była to też dawna miara człowieka.