Taki Norweg

  Oglądamy „mistrzynia”  (mężczyznę!) Norwegii.