Takie rozmaitości

Dawniej podróżowano konnie i pieszo.