Takie warunki

Ludzie średniowieczni żyli w nędzy i dużej umieralności.