Targelie [mitologia]

  • Ateńskie święto ku czci Apollina.
  • Obchodzone 6 i 7 dnia miesiąca Targelion, czyli maj – czerwiec.
  • W dniu poprzedzającym właściwe święto oprowadzano po mieście człowieka (zazwyczaj skazańca lub niewolnika) przystrojonego w zieleń, którego zabijano na ofiarę Apollinowi.
  • Później zaprzestano  tego obrzędu, ograniczono się tylko do palenia kukły.
  • Owa krwawa ofiara była symbolicznym usunięciem zła.
  • Uroczystości połączone były z tańcami i procesjami młodzieży.
  • Te same swięta obchodzono także w koloniach jońskich w Azji mniejszej.