Tchórzliwy [wyrazy przeciwstawne]

  • Tchórzliwy, zachowujący się jak tchórz, będący wyrazem lęku, trwogi.
  • Przeciwstawne:
    • odważny,
    • śmiały,
    • nieustraszony,
    • mężny.