„Tędy i owędy” Melchiora Wańkowicza [gawęda czy reportaż?]

 • Zbiór reportaży wspomnieniowych autora.
 • Tytuł sugeruje szeroka perspektywę poruszanych w reportażach spraw.
 • Słowa „tędy i owędy” sugerują możliwość wyboru różnych kierunków czy dróg.

„Tędy i owędy” jako gawęda:

 • swobodny styl,
 • luźna kompozycja,
 • bezpośrednie zwracanie się do czytelników,
 • dygresje (wtrącenia),
 • występowanie ciekawego narratora (gadatliwego i sympatycznego),
 • brak chronologii w narracji,
 • idealizacja przedstawionego świata.

„Tędy i owędy” jako reportaż:

 • przedstawienie rzeczywistych wydarzeń,
 • prawdziwe miejsca i postaci,
 • narrator będący uczestnikiem lub obserwatorem wydarzeń,
 • pogłębione opisy rzeczywistości,
 • subiektywne opinie, komentarze, sugestie i postulaty.