Tekst popularnonaukowy

  • Tekst użytkowy pisany dla szerszego grona odbiorców niż tekst naukowy.
  • Adresatem jest każdy czytelnik.
  • Pisany  jest językiem zrozumiałym dla niespecjalistów.
  • Konfrontuj treść z informacjami życia codziennego.
  • Nie zawiera fikcji literackiej.
  • Treść bywa uproszczona, bez nagromadzenia terminów i pojęć.
  • Całość przedstawiana jest jasno, logiczni z uogólnieniami i wnioskami.