Telepatrzydło

Bajki alegoryczne to ekran ludzi i ich wad.