Tellus [mitologia]

  • Rzymska personifikacja Ziemi jako bogini obfitości.
  • Było to dawne italskie bóstwo chtoniczne.
  • Później identyfikowane \ boginią Terra Mater (Matka Ziemia).;
  • Utożsamiano ją także z grecka Gają, a jeszcze wcześniej z Ceres.
  • Składano jej na ofiarę świnię i cielną krowę.
  • Przedstawiano jako kobietę z dziećmi na kolanach.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły