Temat wiejski w literaturze

 • Wieś stanowiła zawsze ważny temat polskiej literatury.
 • Kultura polska była w dużej mierze kulturą agrarną, miasta odrywały w niej stosunkowo niewielką rolę.
 • Dawna literatura polska sławiła ideał ziemiańskiego życia.
 • Romantyzm rozbudził zainteresowanie folklorem jako źródłem tradycji i  i odrębną kulturą, będącą nośnikiem istotnych wartości.
 • W prozie pozytywistycznej temat wsi, nierówności społecznych, zacofania cywilizacyjnego i tradycyjnej mentalności chłopskiej zajmował ważne miejsce.
 • W dwudziestoleciu międzywojennym można odnaleźć kontynuacje tych postaw, np. w prozie Marii Dąbrowskiej.
 • Pojawiło się też wielu pisarzy pochodzenia chłopskiego, patrzącego na wieś i jej problemy poprzez pryzmat własnych doświadczeń.
 • Po II wojnie światowej próbą nawiązania do tych tradycji jest napisane w 1954 roku obszerne opowiadanie M. Dąbrowskiej „Na wsi wesele”.
 • Warto podkreślić, że wesele to motyw kluczowy wielu polskich utworów, wykorzystywany od czasów Stanisława Wyspiańskiego.
 • Pozwala na zetknięcie ze sobą wizerunków różnych grup społecznych i diagnozę współczesnego stanu umysłów.
 • Po motyw wesela sięgnęli np. Sławomir Mrożek w groteskowym opowiadaniu „Wesele w Atomicach” oraz Marek Nowakowski w opowiadaniu „Wesele raz jeszcze”.
 • Za każdym razem przedstawiano alarmujące wnioski, o istnieniu ukrytego konfliktu między miastem a wsią, niedostosowaniu poziomu kulturowego do nowoczesnej techniki oraz o rozpadzie tradycji.

 • Nurt chłopski jest osobnym zjawiskiem, które wyłoniło się w latach 60. XX wieku.
 • Tworzyli go pisarze wywodzący się ze wsi.
 • Ich biografie były w dużej mierze ilustracją awansu społecznego mieszkańców wsi.
 • W swoich utworach mówili o dramatycznych przeżyciach związanych z awansem lub pokazywały ginący świat kultury chłopskiej.
 • Przykładowi reprezentanci to:
  • Julian Kawalec (1916-2014), jego bohaterowie wywodzą się ze wsi, zdobywają wykształcenie i wysoką pozycję, co zawdzięczają ustrojowi, który faworyzuje ludzi o pochodzeniu wiejskim, ale ich życie jest nieudane, odcinają się bowiem od korzeni, narracja prowadzona jest w formie swoistego lamentu nad losami głównego bohatera , „Ziemi przypisany” (1962), „Tańczący jastrząb” (1964),
  • Tadeusz Nowak (1930-1991), „A jak królem, a jak katem będziesz” (1968), pisarz prezentuje podejście całościowe  starając się zarysować światopogląd związany z kulturą ludową, jego bohater interpretuje świat symbolami, pokazując w ten sposób wrażliwość moralną i walkę dobra ze złem,
  • Wiesław Myśliński (1932-),  autor „Nagiego sadu” (1967), „Pałacu” (21970), 'Kamienia na kamieniu” (1984) i „Widnokręgu” (1996), pisarz pokazuje chłopską wrażliwość bez idealizacji, myślenie symboliczne, rozluźnienie więzów rodzinnych, zerwanie głębokich związków z ziemią i miejscem urodzenia,
  • Edward Redliński (1940-),  „Konopielka” (1973) z ogromnym ładunkiem parodii, językiem imitującym gwarę , opowieść o wkraczaniu w świat cywilizacji białostockiej wsi.