Tematyka literatury romantycznej [ojczyzna]

Ojczyzna to temat prezentowany przez najwybitniejsze polskie utwory tego okresu, m.in. przez “Dziady” cz. III, “Pana Tadeusza”, “Redutę Ordona”, “Konrada Wallenroda”, ujmuje następujące aspekty:

  • tęsknota wygnańców: “Epilog” “Pana Tadeusza”, “Hymn”, “Do kraju tego…” ,
  • mesjanizm metafizyczny – “Polska Chrystusem narodów”,
  • mesjanizm historyczny – “Polska Winkelriedem narodów”,
  • oceny społeczeństwa polskiego – “Dziady” cz. II (motyw lawy), “Grób Agamemnona” (motyw duszy anielskiej w czerepie rubasznym)
    obrazy wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych: “Pan Tadeusz” (czasy napoleońskie); “Dziady” i “Kordian” (powstanie listopadowe),
  • losy powstańców, spisków, konspiratorów: “Konrad Wallenrod”, “Kordian”, “Dziady” cz. III,
  • obrazy męczeństwa Polaków i despotyzmu wroga: “Dziady” cz. III, “Kordian”, “Fortepian Szopena”, “Fantazy”.