Tematyka wojny i okupacji w literaturze polskiej

 • Twórczość ta powstawała tak w okresie wojny, jak i w latach powojennych jako kontynuacja tej tematyki.
 • W Polsce w czasie wojny tworzyli młodzi poeci, m. in. Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Gajcy.
 • Nawiązywali w swej twórczości do romantycznej tradycji.
 • Stali się wyrazicielami tragizmu pokolenia Kolumbów.
 • Eksponowali nastroje katastroficzne, przedstawiali wizje zagłady.
 • Twórcą tego okresu,  podejmującym tematykę wojenną, był także Władysław Broniewski, autor takich utworów, jak „Bagnet na broń”, „Ballady i romanse”.
 • Tę dramatyczną tematykę podejmowali także: Miron Białoszewski („Pamiętnik z powstania warszawskiego”), Aleksander Kamiński („Kamienie na szaniec”).
 • Niektórzy z pisarzy podejmujących temat wojny – tworzyło na emigracji, część wyemigrowała przed wojną przeczuwając nadchodzące trudny czas, część wyjechała już w trakcie wojny.
 • Na emigracji tworzyli m. innymi: Melchior Wańkowicz („Bitwa o Monte Cassino”), Arkady Fiedler („Dywizjon 303”), Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Czesław Miłosz.
 • Po wojnie, ze względów politycznych, niektórzy z twórców pozostali na emigracji, inni wrócili do ojczyzny dopiero po latach.
 • Po wojnie twórczość kontynuowali poeci dwudziestolecia międzywojennego , m. in. Julian Tuwim, Konstanty Ildefons  Gałczyński, Władysław Broniewski, Leopold Staff, Julian Przyboś, Jan Brzechwa, Kazimiera Iłłakowiczówna, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Dąbrowska.