Teodozja z Cezarei [patronka chrześcijańska]

  • Wzmianka o niej pojawiła się w dziele Euzebiusza z Cezarei „O męczennikach palestyńskich”
  • Urodziła się prawdopodobnie w 290 roku w Tyrze.
  • Była chrześcijanką, ale ukrywała swoją  wiarę ze względu na prześladowania.
  • Przełomowym momentem w jej życiu okazałą się egzekucja chrześcijan.
  • Teodozja zwróciła się do nich, aby pamiętali o niej przyjściu do Pana.
  • Powiedziała to przy świadkach i została także uwieziona, następnie okrutnie okaleczona i stracona poprzez wrzucenie jej do morza.
  • Było to w roku 307.

  • Dzień św. Teodozji z Cezarei to 2 kwietnia.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]