Teoklymenos [mitologia]

  • [1]
  • Wróżbita, syn Polyfejdesa.
  • Wydalony z Argos za popełnienie zabójstwa.
  • Schronił się w Pylos, gdzie spotkał się z Telemachem.
  • Późnej razem z nim wyruszył na Itakę.

  • [2]
  • Król Egiptu.
  • Syn Proteusa i Psamate, który próbował uwieść Helenę spartańską, która schroniła się na jego dworze.
  • Kiedy spotkał się z odmową, usiłował zabić swoją siostrę Teonoe, obwiniając ją o zmowę z Heleną pomoc w jej ucieczce.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły