Teoretyczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Teoretyczny, oparty na teorii, istniejący w teorii, abstrakcyjny.
  • Przeciwstawne:
    • praktyczny,
    • stosowany,
    • konkretny.