Thompson Dorothy

Zaczynamy żyć, kiedy przestajemy się bać życia    (Dorothy Thompson).