Timing

  Timing  lotu jest rewelacyjny (siatkówka mężczyzn).