Komórki roślinne, bakteryjne, zwierzęce [mała powtórka przed sprawdzianem]

str. 26-34, 37 oraz z kartka ksero.

1.Wyjaśnia pojęcie – komórka, eukariota, prokariota.
2.Wymienia elementy budowy komórki ( organelle komórkowe) i podaje ich funkcję w komórce.
3.Porównuje komórkę zwierzęcą, roślinną, grzyba i bakterii , wymienia charakterystyczne cechy ich budowy.
4.Rozpoznaje na rysunku komórkę zwierzęcą, roślinną, grzyba i bakterii.

Komórka

 • Wszystkie organizmy zbudowane są z komórek.
 • Komórka jest podstawowym elementem budującym organizm.
 • Jest zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych, takich jakie pełni organizm jako całość.
 • Komórki odżywiają się, oddychają i rozmnażają się, są też wrażliwe na czynniki środowiska.
 • Ma kształt maleńkiej grudki lub pudełka.
 • Komórki zwierzęce, jak i roślinne mają wiele wspólnych elementów budowy.
 • Różnią się także między sobą.
 • Istnieją organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe.

Eukariota

 • Komórka, która zawiera jądro komórkowe.
 • Składa się ponadto z cytoplazmy, mitochondrii i błony komórkowej.
 • Komórki roślinne posiadają dodatkowo chloroplasty i od zewnątrz ścianę komórkową, która pełni rolę ochronną, nadaje sztywność komórkom i chroni przed zgnieceniem.
 • Komórki roślinne (w odróżnieniu od zwierzęcych!) posiadają chloroplasty, dzięki którym zachodzi proces fotosyntezy.
 • Wakuola to duży zbiornik wody z różnymi substancjami.
 • Aparat Golgiego system błon złożony z płaskich cystern, rurek i pęcherzyków,

 Prokariota

 • Komórka nie zawiera jądra komórkowego oraz organelli komórkowych.
 • Nazywana jest inaczej komórką bezjądrową.
 • Priokariotą jest komórką bakteryjna, nie ma jądra, wodniczek, mitochondriów i innych elementów występujących w komórkach zwierzęcych i roślinnych.
 • Mimo to zachodzą w niej wszystkie procesy życiowe.
 • Rolę jądra komórkowego odgrywa DNA bakteryjny, który znajduje się w centralnym obszarze cytoplazmy.
 • Jest nieosłonięty błonami i przypomina poskręcane nici kwasu nukleinowego (DNA).
 • W cytoplazmie gromadzone są materiały zapasowe, np. cukry, z których bakteria korzysta w razie potrzeby.
 • Taką komórkę otacza błona komórkowa oraz ściana komórkowa.
 • Przez błonę zachodzi wymiana substancji między środowiskiem zewnętrznym a wewnętrznym.
 • Ściana komórkowa nadaje kształt komórce i pełni funkcje ochronną, różni się też od ścian komórek roślinnych innymi substancjami chemicznymi, z których jest zbudowana.
 • U niektórych bakterii występują włókna, nazywane rzęskami, dzięki którym komórka porusza się.
 • Na zewnątrz ściany komórkowej znajduje się otoczka śluzowa, która jest dodatkową ochroną.

Budowa komórki (organelle komórkowe = poszczególne elementy komórki)

2.Wymienia elementy budowy komórki ( organelle komórkowe) i podaje ich funkcję w komórce.

 Ściana komórkowa

 • występuje wyłącznie u roślin,
 • wzmacnia komórkę,
 • zbudowana z celulozy,
 • nadaje kształt komórce,
 • chroni przed zgnieceniem,
 • przepuszcza wodę, dwutlenek węgla, tlen.

Błona komórkowa

 • występuje u roślin i zwierząt,
 • u roślin, znajduje się wewnątrz komórki (pod ścianą komórkową(,
 • u zwierząt- jedyna warstwa okalająca komórkę,
 • jest półprzepuszczalna, wybiórcza,
 • usztywnia i chroni komórkę przed środowiskiem zewnętrznym,
 • uczestniczy w transporcie różnych substancji.

Jądro

 • najważniejsza organella komórkowa,
 • duże i owalne (okrągłe),
 • występuje u roślin i zwierząt,
 • kieruje czynnościami życiowymi komórki,
 • kontroluje podział komórki i w nim uczestniczy,
 • jest nośnikiem informacji genetycznej,
 • jest żywym elementem komórki.

Błona jądrowa

 • występuje u roślin i zwierząt,
 • otacza jądro,
 • kontroluje przepuszczanie związków z/do jądra.

Wakuole (wodniczki)

 • uważane są za magazyn (zbiornik) soku komórkowego, substancji odżywczych (woda z rozpuszczonymi w niej białkami, cukrami, substancjami zapachowymi),
 • w komórkach roślinnych, które są młode występuje kilka drobnych wakuol,
 • w komórkach starszych – występuje jedna, duża wakuola,
 • stanowią martwy element komórki.

Mitochondria

 • uważane są za centra energetyczne komórki,
 • zachodzą w nich procesy oddychania komórkowego,
 • stanowią żywy element komórki
 • otoczone są dwiema błonami – zewnętrzną, wewnętrzną.

Chloroplasty

 • wyłącznie organella roślinne,
 • są zielone, owalne, zawierają chlorofil,
 • odpowiedzialne za proces fotosyntezy,
 • przekształcają energię słoneczną,
 • zbudowane z dwóch błon.

Porównanie budowy komórek

Porównuje komórkę zwierzęcą, roślinną, grzyba i bakterii , wymienia charakterystyczne cechy ich budowy.

Porównanie
Element budowy Komórka
bakteryjna roślinna zwierzęca

Jądro komórkowe

____ +

+

Cytoplazma

+ +

+

Błona komórkowa

+

+

+

Mitochondrium

___

+

+

Chloroplast

___

+

___

Ściana komórkowa

+

+

___

Wodniczka (u roślin wakuola) ___ +

+

 Rozpoznaje na rysunku komórkę zwierzęcą, roślinną, grzyba i bakterii.

Kuba Sz.