Tłoczno [synonimy]

  • Pełno.
  • Ciasno.
  • Gęsto.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]