Tłumaczenia

Tłumaczenia są jak kobiety, wierne nie są piękne, piękne nie są wierne.