Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie

PTG „Sokół” powstało w 1885 roku dla krzewienia zdrowego stylu życia, wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Działało przez lata zaborów, w okresie międzywojennym, a zakazano jego działalności w PRL. Po 1989 roku zaczęto reaktywować niektóre ogniska sportowe.

Szczegółową historię poznacie:http://www.sokol.pl/?page_id=17