Trasa wędrówki Odyseusza

Po zwycięskiej wojnie trojańskiej Odys ruszył w drogę do rodzinnej Itaki. Czas podróży wydłużył się na okres 10 lat i obfitował w wiele niebezpiecznych przygód, trasa jego wędówki pochodzi z podręcznika do klasy V, E. Horwath, A. Żegleń, Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura, Wyd. WSiP, s. 171.

.