Triumf [wyrazy przeciwstawne]

  • Triumf, zwycięstwo, sukces, wybitne osiągnięcie.
  • Przeciwstawne:
    • poraża,
    • przegrana,
    • klęska.