Trudna dola

Dzieci mieszkające na wsiach lub w czternastym wieku, aby się dokształcić, muszą chodzić na piechotę nawet parę kilometrów.