Trujący [wyrazy przeciwstawne]

  • Trujący, powodujący śmierć wskutek zatrucia.
  • Przeciwstawne:
    • jadalny,
    • bezpieczny.