Trupem zemdlonym

Celnym strzałem zabił niedźwiedzia, który padł trupem zemdlonym.