Trzykrotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
trzykrotnie przysłówek Trzykrotnie próbowałem zdać egzamin na prawo jazdy.