Turcyki

  • Gatunek literacki, który kiedyś cieszył się dużą popularnoscią.
  • Były to pamflety nawolujące do wojny z Turcją w obronie chrześcijańskiej Europy.
  • Rozpowszechnione w XVI wieku.
  • Ich celem było zjednywanie opinii publicznej do polityki antytureckiej.
  • Zaliczane są do tzw. polskiej literatury antytureckiej.
  • Uprawiali je  m. in. J. Dantyszek, S. Orzechowski, K. Warszewicki.