Tutejszy [wyrazy przeciwstawne]

 • Tutejszy, mieszkający w okolicy, tu istniejący, stąd pochodzący, miejscowy, lokalny.
 • Przeciwstawne:
  • napływowy,
  • przyjezdny,
  • sprowadzony,
  • zamiejscowy,
  • obcy.