Twain Mark

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać (Mark Twain).