Twardowski Jan

Jan Twardowski

(1 czerwca 1915, Warszawa – 18 stycznia 2006, Warszawa)

Jeden z najwybitniejszych twórców religijnych, ksiądz katolicki, poeta, prozaik, autor książek dla dzieci.

W czasie wojny należał do AK, brał udział w powstaniu warszawskim.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (filologia polska) oraz seminarium duchownego (święcenia kapłańskie w 1948 roku).

Pracował jako katecheta w szkole specjalnej.

Twórca szczególny, odchodzący od form liryki dewocyjnej, posługujący się prostymi środkami wyrazu, takimi jak rozmowa, zwierzenie, osobista modlitwa. Propagował postawę franciszkańską, chwalił życie, świat, mówił o miłości, Bogu, człowieku, naturze, ale nie omijał tematu bólu, cierpienia.

W jego poezji religijna wizja rzeczywistości wiąże się z uważną obserwacją  nawet najbardziej niepozornych elementów świata natury. Poeta opisuje swoje doświadczenie religijne oraz otaczającą rzeczywistość z liryzmem i humorem, ale też ogromną wrażliwością na paradoksy dzieła stworzenia.

Człowieka postrzegał jako osobę słabą, błądzącą i poszukującą i wychodził mu swą twórczością naprzeciw.

Obok opisu i refleksji na temat  ważnych spraw egzystencjalnych kochał humor, żart i dowcip. Bywał sentymentalny, ale i ironiczny, dosadny i serdeczny.

Stosował wiersz wolny, paradoksy, antytezy, oksymorony, sentencje, aforyzmy, przerzutnie, apostrofy, metafory, aluzje i związki frazeologiczne, którym nadawał nowe znaczenia.

Ogłosił między innymi następujące zbiory poetyckie:

 1. „Powrót Andersena” 1937.
 2. „Wiersze” 1959.
 3. „Znaki ufności” 1970.
 4. „W kolejce do nieba” 1980.
 5. „Rachunek dla dorosłego” 1982.
 6. „Który stwarzasz jagody” 1983.
 7. „Nie przyszedłem nawracać. Wiersze 1937-1985” 1986.
 8. „Sumienie ruszyło”1989.
 9. „Uśmiech Pana Boga” 1991.
 10. „Nie bój się kochać”1991.

________________________________________

Wydał także przypowieści, rozmyślania, anegdoty:

 • „Zeszyt w kratkę” 1973.
 • „Zapisane w brulionie” 1986.
 • „Wszędy pełno Ciebie” 1991.
 • „Niecodziennik” 1991.
 • „Niecodziennik wtóry” 1995.
 • „trochę plotek o świętych”1996.

____________________________________

Utwory dla dzieci:

 • „Patyki i patyczki” 1987.
 • „Droga krzyżowa” 1989.

____________________________________

Wspomnienia o pisarzach”

 • „Rozmowy pod modrzewiem” 1999.
 • „Bóg czyta wiersze” antologia poezji polskiej.

_______________________________________

Najpopularniejsze wiersze to:

 • „Spieszmy się”,
 • „Podziękowanie”,
 • „Miłość”,
 • „Mrówko ważko biedronko”.

Otrzymał wiele nagród, w tym Order Uśmiechu i nagrodę TOTUS, nazywaną  katolickim Noblem