Twoich [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twoich forma dopełniacza i  miejscownika liczby mnogiej zaimków twój, twoja, twoje Nie będę ruszać twoich rzeczy.
forma biernika liczby mnogiej zaimka twój Widziałam twoich znajomych.