Twoimi [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
twoimi forma narzędnika liczby mnogiej zaimków twój, twoja, twoje Poszła z twoimi koleżankami.