„Tyle nadziei, tyle młodości”

Tekst stworzony przez Adama Nowaka odwołuje się do wydarzeń historycznych powstania warszawskiego (bohaterskiego  zrywu militarnego w okupowanej przez Niemców Europie. Walka trwała 63 dni, przyniosła zagładę miasta, śmierć około 200 tys. osób, w tym 180 tys. mieszkańców cywilnych Warszawy, a także wypędzenie reszty mieszkańców stolicy. Twórcą melodii jest Karim Martusewicz. Utwór powstał w 2013 roku, co jest świadectwem jak żywa jest historia walczącej z hitlerowcami Warszawy.

Tam, gdzie ulica, krzyże i gruz.
W gruzach dla chłopca, gdziekolwiek grób.
Tyle młodości, tyle miłości, ile Warszawy w ogniu i krwi.
Tyle nadziei, słów o wolności, ile powstania słonecznych dni.

Nanana nanana x 2

W ramionach domu wybuchł kwiat, ginie dziewczyna, umiera świat.
Tyle młodości, tyle miłości, ile płonących groszków i róż.
Tyle nadziei, słów o wolności, ile poległych w powstaniu dusz.
Tyle nadziei, słów o wolności, ile poległych w powstaniu dusz.

Gdzieś za rzeką pieśń, polska i prosta tak.
Pieśń, jakby znajoma, lecz strzeż się tej pieśni, strzeż.

Zniknęło miasto, zmienił się duch, dziś na tablicach kwiaty i kurz.
Tyle młodości, tyle miłości, ile w Warszawie słonecznych dni.
Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil.
Tyle nadziei, tyle wolności, ile powstaniu zabrakło chwil,
Ile powstaniu zabrakło chwil.

Nanana nanana x 6