Tylko pozornie

  Wydawało się, że jest to dobre założenie taktyczne, ale tak nie było.