Typologia form literackich

  • W ujęciu węższym – genealogia.
  • W rozumieniu szerszym – każda systematyka dzieł literackich, sporządzana ze względu na cechy ich budowy:
    • kompozycyjnej,
    • tematycznej,
    • stylistycznej,
    • wierszowej itp.