Tytuł

Większość obecnie sprawdzianów szkolnych ma formę testu. Nie zawsze jest to rzetelny sprawdzian wiedzy, bowiem brak wiadomości można niekiedy  zastąpić losowanie i odpowiedzi wpisywać na „chybił trafił”. Niestety w takim przypadku częściej bywa chybił.  Bywa i tak, że zadanie polega na dopełnieniu stwierdzenia lu dopisaniu nazwiska twórcy lub tytułu dzieła. Tak było i w tym przypadku, uczeń rzeczywiście wykonał polecenie, jednak zamiast konkretnego dzieła, wpisał słowo tytuł. Wywołuje uśmiech taka sytuacja, skutkiem jest też brak punktów, no i oczywiście obniżona ocena…