Ubierać się [synonimy]

  • Nakładać.
  • Wkładać.
  • Narzucać.
  • Przyoblekać.
  • Przywdziać.
  • Wzuwać.
  • Stroić się.
  • Oblekać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]