Ubywać [wyrazy bliskoznaczne]

  • Ubywać, odchodzić, oddalać się, umierać, być dokąś zabieranym.
  • Przeciwstawne:
    • przybywać,
    • przychodzić,
    • dochodzić,
    • dołączać.