UJK [Collegium Medicum, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu]

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to uczelnia o wieloletniej tradycji, choć status uniwersytetu klasycznego posiada od 2011 roku. Najmłodszym wydziałem jest Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, choć pielęgniarki i ratownicy medyczni pobierali nauki w tutejszej Alma Mater znacznie wcześniej.

Z tego też względu kieleckie szpitale zyskały nazwę klinicznych, a sama uczelnia nowa siedzibę, rozbudowywaną obecnie. Budynek spełnia wszelkie wymogi naukowo-dydaktyczne, wyposażony jest bowiem w najnowszej generacji sprzęt i symulatory do zajęć.

Instytut Nauk Medycznych działa od 22 czerwca 2015 roku.